W dniu 4 maja br. Powiat Włocławski rozpoczął proces szczepień w Punkcie Szczepień Powszechnych, który został zlokalizowany w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu w gm. Chodecz.
Realizacja szczepień została powierzona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku. Punkt czynny jest od wtorku do soboty w godz. 9:00 – 17:00.
Na szczepienia można rejestrować się dzwoniąc pod wskazane poniżej numery telefonów, na ogólnopolski numer 989 lub przez stronę internetową https://pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl/auth

 

Plakat punkt szczepień