kujawsko pomorskie 01Rada Ministrów przyjęła 13 kwietnia br. uchwałę w sprawie ustanowienia Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030. W ramach programu obwodnicowego w całej Polsce powstanie 100 zadań o łącznej długości ok 820 km, w tym obwodnica Brześcia Kujawskiego. Na realizację programu rząd przeznaczy 28 mld zł.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030”, przedłożoną przez ministra infrastruktury.

"Program budowy 100 obwodnic to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców wielu regionów Polski, którzy na nowe drogi czekali od lat. Dotrzymujemy słowa i zgodnie z zapowiedzią budujemy i przygotowujemy do realizacji kolejne inwestycje. Dzięki nowym trasom zwiększy się bezpieczeństwo na wielu obciążonych ruchem drogach" – powiedział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, dla części obwodnic opracowano już dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji, dla części jest prowadzony proces przygotowawczy. Są też takie zadania, dla których przygotowania właśnie się rozpoczynają. Dla kilkunastu obwodnic ogłoszono postępowania przetargowe, a dla trzech zawarto już umowy z wykonawcami.

W ramach Programu w całej Polsce powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Inwestycja przewiduje budowę obwodnicy Brześcia Kujawskiego w ciągu drogi krajowej nr 62. Jej budowa pozwoli na wyprowadzenie ruchu skupiającego się na DK62 relacji autostrada A1 (węzeł Włocławek Zachód) - Inowrocław - Gniezno (S5). Realizacja inwestycji poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz płynność przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, szczególnie związanego z Brzeską Strefą Gospodarczą.