pdfWykaz zabytków znajdujących się na terenie gminy Brześć Kujawski (stan na listopad 2014 roku).  

pdfWykaz zabytków znajdujących się na terenie miasta Brześć Kujawski (stan na listopad 2014 roku).

pdfDecyzja konserwatora zabytków o wpisaniu dzielnicy staromiejskiej Brześcia Kujawskiego do rejestru zabytków.

pdfWykaz stanowisk archeologicznych na obszarze gminy Brześć Kujawski zlokalizowanych w trakcie badań powierzchniowych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP).

pdfDecyzja w sprawie wpisania do rejestru zabytków - elementy wyposażenia kościoła podominikańskiego pw. św. Michała Archanioła w Brześciu Kujawskim.