Odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019r.

Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 17 stycznia 2020r.

Odpowiedź Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 stycznia 2020r.

Odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju z dnia 31 stycznia 2020r.

Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 17 lutego 2020r.

Oświadczenie Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim VIII kadencji wydane w dniu 26 lutego 2020 r. podczas obrad XVII Sesji Rady Miejskiej