Ze względu na konieczność dalszej intensywnej redukcji dzików i stałe zagrożenie rozprzestrzeniania się choroby ASF, Zarząd Koła podjął decyzję o zorganizowaniu dodatkowych polowań zbiorowych na dziki