Plan Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 107 ,,KTRŁ" we Włocławku w sezonie 2019/2020 na terenie obwodu łowieckiego nr 235 i 261