Plan polowań zbiorowych KŁ - 107 "KTRŁ" we Włocławku w sezonie 2018/2019 na terenie obwodu nr 235 i 261