herb bk2

inwest19

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

Naczelnik wydziału :

 

 

 • Ewidencja Ludności, dowody osobiste – 54 231-63-25 lub 54 231-47-51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, fundusz sołecki, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - (54) 231-63-18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ewidencja działalności gospodarczej, zwrot podatku akcyzowego, archiwum - (54) 231-63-29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Sprawy społeczne, ochrona danych, udostępnianie informacji publicznej - (54) 234-51-78, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Referat Administracji i Gospodarki Komunalnej

Kierownik referatu – Marcin Janusz

Tel.: 54 234 50 88, 513 481 180

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Kierownik Referatu – Katarzyna Pawłowska

Tel: + 48 54 231 63 16

Brzeska Strefa Gospodarcza - 690 296 837 , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Promocja, sport – 501 116 615, 512 861 961, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakres czynności:

- ewidencja ludności i dowodów osobistych jako zadań zleconych, administracji rządowej, w tym spraw:

 • meldunkowych,
 • udostępniania danych z rejestru mieszkańców,
 • spraw dowodów osobistych,
 • wyborów i rejestrów wyborców,
 • referendów i spisów powszechnych;

- rejestracja działalności gospodarczej (CEiDG) oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przy produkcji rolnej;

- wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne;

- fundusz sołecki, inicjatywy lokalne i budżet obywatelski;

- zezwolenia na organizację imprez z uwzględnieniem bezpieczeństwa imprez masowych: przy imprezach podmiotów zewnętrznych – we współdziałaniu z zarządcą gminnej nieruchomości;

- kategoryzacja i ewidencja obiektów turystycznych zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych oraz bezpieczeństwa osób kąpiących się;

- prowadzenie polityki społecznej m.in. jako zakres działania Pełnomocnika ds. przeciwdziałania uzależnieniom, polityki społecznej i pożytku publicznego działającego w sprawach:

 • obsługa prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych komisji problemowych w sprawach społecznych,
 • obsługa spraw i programu współdziałania z organizacjami pożytku publicznego,
 • obsługa spraw programu zwalczania uzależnień,
 • infrastruktura społeczna i materialna przy pomocy socjalnej niepełnosprawnym, osobom starszym, matkom z małymi dziećmi, osobom wykluczonym i innym, potrzebującym pomocy gminy,
 • prowadzenie gminnych konkursów o zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego,
 • współpracy w opracowywaniu sprawozdań z realizacji programów społecznych, strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz programów osłonowych na rzecz mieszkańców gminy,
 • wprowadzania nowatorskich rozwiązań w pomocy społecznej we współpracy z Brzeskim Osrodkiem Pomocy Społecznej, instytucjami i organizacjami pozarządowymi;

- prowadzenie spraw polityki zdrowotnej, w tym wspierania doraźnych programów prozdrowotnych;

- współdziałanie ze stowarzyszeniami programowo przygotowanymi do zastępczej realizacji społecznych zadań gminy i wspomaganie ich funkcjonowania;

- obsługa funkcjonowania gminy uzdrowiskowej w tym realizacji zadań wynikających z przepisów ustawowych o gminach uzdrowiskowych, spraw dotyczących terenów górniczych wody i borowiny, operatu uzdrowiskowego i statutu uzdrowiska;

- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem stypendiów sportowych;

- wykonywanie zadań organu prowadzącego, określonych w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w zakresie zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę, a w szczególności koordynowanie spraw związanych m.in. z:

 • zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją przedszkoli, szkół i placówek publicznych oraz dostosowywaniem ich sieci i określanie granic ich obwodów do aktualnych potrzeb,
 • nadawaniem i cofaniem szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,
 • ewidencjonowaniem szkół i placówek oświatowych oraz bazą danych oświaty, w tym sporządzaniem wymaganej sprawozdawczości statystycznej i oświatowej,
 • powoływaniem, odwoływaniem i dokonywaniem ocen okresowych pracy osób kierujących jednostkami oświatowymi,
 • zatwierdzaniem arkuszy organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek,
 • sprawowaniem bieżącego nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem - w szczególności poprzez prowadzenie rejestru zawieranych umów najmu pomieszczeń i monitorowanie obowiązku przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
 • przeprowadzaniem kontroli szkół na podstawie udzielonych upoważnień, a także podejmowanie współpracy z dyrektorami placówek oświatowych oraz pracownikami Centrum Usłóg Wspólnych, prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, prowadzenie postępowań w zakresie skarg i wniosków dotyczących oświaty, pozyskiwanie we współpracy z dyrektorami placówek oświatowych oraz pracownikami Centrum Usług Wspólnych środków zewnętrznych na rzecz prowadzonych placówek oświatowych oraz prowadzenie nadzoru nad prowadzeniem strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej dla przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez gminę oraz stron internetowych i udostepnianych informacji.

Październik 2020
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Komunikaty

 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
  Więcej…  
 • Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego w projekcie grantowym "KUJAWSKO POMORSKIE Z TIK"
  Więcej…  
 • Komunikat Kierownika Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4/2020
  Więcej…  
 • Ostrzeżenie meteorologiczne - gęsta mgła
  Więcej…  
 • Placówka Terenowa KRUS we Włocławku ogranicza działalność w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów
  Więcej…  
 • Zmiany w zasiłkach. Kto i kiedy przeliczy obniżone zasiłki wynikające ze zmniejszenia wymiaru czasu pracy
  Więcej…  
 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • Koncert "Zabawa w rytmie disco"
  Więcej…  
 • Materiały informacyjne nt. koronowirusa
  Więcej…  
 • Świadczenie wyrównawcze dla byłych opozycjonistów
  Więcej…  
 • Briefing prasowy „Solidarni z seniorami w pandemii”
  Więcej…  
 • Studencie, nie zapomnij o zaświadczeniu, by nie stracić renty rodzinnej!
  Więcej…  
 • Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy informuje o przetargu na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych.
  Więcej…  
 • Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej
  Więcej…  
 • ZUS uczy młodzież o ubezpieczeniach społecznych
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Młodzież z rentą rodzinną musi pamiętać o zaświadczeniu
  Więcej…  
 • Powszechny Spis Rolny 1.09.2020-30.11.2020
  Więcej…  
 • Światłowód w twojej okolicy
  Więcej…  
 • Kampania - Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.
  Więcej…  
 • Program „Czyste Powietrze”
  Więcej…  
 • Komunikat ZUS - Korzystne przeliczenie dla rocznika 1953
  Więcej…  
 • Zmiana siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku
  Więcej…  
 • W przypadku awarii wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starym Brześciu
  Więcej…  
 • Ruszyła infolinia Polskiego Bonu Turystycznego
  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Więcej…  
 • Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
  Więcej…  
 • Informacja Przewodniczącego RM w Brześciu Kujawskim dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków
  Więcej…  
 • Rekrutacja w PUZ we Włocławku
  Więcej…  
 • Maturzysto - powinieneś to przeczytać !!
  Więcej…  
 • Dzieci marzą o domu - zostań rodziną zastępczą
  Więcej…  
 • Sterylizacja/kastracja, czipowanie psów i kotów domowych na wniosek właścicieli zwierząt - kontynuacja akcji
  Więcej…  
 • Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych
 • Koronawirus: informacje, komunikaty i zalecenia
  Więcej…  
 • Tarcza antykryzysowa - komunikat ZUS
  Więcej…  
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 marca 2020 r.
  Więcej…  
 • Stacja meteorologiczna w miejscowości Pikutkowo
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia obiektów sportowych
  Więcej…  
 • Koronawirus - kampania edukacyjna
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o konkursach
  Więcej…  
 • Mój prąd - Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych
  Więcej…  
 • Instalacje fotowoltaniczne - "Mój prąd"
  Więcej…  
 • Zadbaj o czyste powietrze. Program CZYSTE POWIETRZE 2020
  Więcej…  
 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

   

  Więcej…  
 • Pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej
  Więcej…  
 • Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”
  Więcej…  
 • Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

   

  Więcej…  
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…